Infocampagne schoolverlaters: ons aanbod voor ouders, scholen en internaten

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen  10/01/2019
Infocampagne schoolverlaters: ons aanbod voor ouders, scholen en internaten

Onze Dienst Ondersteuningsplan lanceerde in 2018 een infocampagne voor schoolverlaters met een (vermoeden van) beperking.

Dat houdt in dat wij voor scholen en internaten een interessant gratis aanbod hebben om zowel de leerlingen zelf, als de ouders, leerkrachten, opvoeders en andere betrokkenen de werking en het doel van onze dienst beter te leren kennen.

Dat gaat van het gewoon ter beschikking stellen van folders en brochures tot het aanwezig zijn op oudercontacten met een informatiestand of het voorstellen van onze dienst aan leerlingen, ouders, en/of professionelen op een georganiseerd moment.

Bent u als school of internaat geïnteresseerd in ons aanbod?

Hieronder kun je meer informatie terugvinden, je kunt kiezen tussen de verschillende voorgestelde modules via het online-formulier (meerdere keuzes zijn mogelijk)

Brief aanbod voor ouders, scholen en internaten

Downloaden