Studienamiddag - bewindvoering: nood aan samenspel tussen hulpverlening en justitie

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen  04/03/2019
Studienamiddag - bewindvoering: nood aan samenspel tussen hulpverlening en justitie

Hoe ondersteunt de sociale sector personen die niet (meer) in staat zijn om zichzelf te beschermen? Kennen hulpverleners de juridische instrumenten? Kennen juristen het beschikbare zorgaanbod? Wat kan Vlaanderen doen om alle betrokkenen goed te ondersteunen?

SAM, steunpunt Mens en Samenleving voerde in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van alle betrokkenen bij een onbekwaamverklaring.

SAM werkte daarvoor samen met onder andere het Meldpunt Bewindvoering, Similes, Gezin en Handicap, DOP West-Vlaanderen, het Vlaams patiëntenplatform, vrederechters en advocaten-bewindvoerders. We organiseerden vier focusgroepen voor professionelen en hadden gesprekken met patiëntenorganisaties.

Op dit slotevenement presenteren we de bevindingen. Welke ondersteuning is er nodig in de inschatting van onbekwaamheid en de organisatie van een beschermingsstatuut? Wanneer is een rechterlijke tussenkomst nodig? Wie kan wat opnemen bij de concrete uitvoering van het bewind? Hoe kan een persoonlijke aanpak van bewindvoering versterkt worden?

De beleidsaanbevelingen voortvloeiend uit dit onderzoek worden voorgelegd aan Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. Voor de federale aspecten volgt ook minister van Justitie Koen Geens de resultaten op.

Deelnemen is gratis maar inschrijven is verplicht!

VOOR WIE?

Deze studienamiddag is interessant voor al wie betrokken is bij mensen met nood aan een juridisch beschermingsstatuut:

  • de beschermde of te beschermen personen
  • hun netwerk, inclusief de vertrouwenspersonen
  • zorgverstrekkers en hulpverleners
  • bewindvoerders
  • vrederechters
  • andere juridische professionals.

 

PROGRAMMA

14u00 :       

Verwelkoming door Martine Van Geyt, directeur SAM vzw
Tim Wuyts (UHasselt, kabinet Geens) licht de nieuwe wet en de achtergronden toe
Min Berghmans (stafmedewerker bij SAM) presenteert de vaststellingen uit het onderzoek

14u30 :       

Panelgesprek met Geert Dhaene (DOP West-Vlaanderen), Martine De Moor (Similes),
Luc Goutry (meldpunt bewindvoering), Lief Vanbael (Gezin en Handicap),
Sylvie Van Gastel (advocaat-bewindvoerder), Joëlle Colaes (korpschef vrederechters Antwerpen)

16u00 :       

Beleidsaanbevelingen voortvloeiend uit het onderzoek (Min Berghmans)

16u30 :       

Reactie door de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

PRAKTISCH

Wanneer?

donderdag 21 maart 2019 van 13u30 tot 17u00

Waar?

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan hier