DIASS+ zoekt een psychiater

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen  14/03/2019
DIASS+ zoekt een psychiater

De basiswerking van WVCB vzw bestaat uit differentiaal-diagnostisch onderzoek bij volwassenen met (vermoeden van) complexe ontwikkelingsstoornis(sen) en eventueel bijkomende psychosociale kwetsbaarheid (werking DIASS+).

Ze worden in dit verband erkend en gefinancierd door de Vlaamse Overheid, met het VAPH als bevoegd Agentschap.

Zij werken in multidisciplinair teamverband. Voor het psychiatrische luik van het interdisciplinair traject werken zij structureel samen met meerdere psychiaters.

Momenteel zijn ze op zoek naar een psychiater die hun multidisciplinair team kan versterken.

Ben je zelf geïnteresseerd en wens je graag verdere inlichtingen? Of kun je hen verder helpen bij hun zoektocht?

In dit geval kun je contact opnemen met:

Ruben Ryckewaert – Directeur WVCB vzw 

directie@wvcb.be - 0499/51.73.22

Folder WVCB - DIASS+

Downloaden