Homeยป wie zijn we

Maak kennis met ons team

De Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen vzw werd opgericht in 2012 en
wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
De dienst is lokaal en regionaal verankerd via vele contactpunten bij partnerorganisaties op de eerste lijn. 
De medewerkers zijn ingedeeld in 2 regioteams, samen met het ondersteunend team telt de dienst intussen 18 medewerkers. 
Joyce Meyfroit

Joyce Meyfroit

inhoudelijk medewerker

Joyce,

Wat is jouw grootste talent?
Gericht luisteren en praten (vragen stellen)
Wat maakt het boeiend om voor Dienst Ondersteuningsplan te werken?
Met zoveel verschillende actoren aan het werk gaan, mee uitdragen van de vermaatschappelijking van de zorg.
Verberg interview Lees het interview
Frauke Cosaert

Frauke Cosaert

inhoudelijk medewerker

Frauke,

Wat maakt het boeiend om voor Dienst Ondersteuningsplan te werken?
Het telkens op pad gaan met nieuwe mensen en nieuwe vragen met een open vizier. Het geloven in het talent van elke persoon en dit ook zien als kracht om stappen te zetten. Het samenbrengen van mensen die belangrijk zijn voor een centrale persoon en die samen meebouwen aan een plan om de ‘droom’ van die centrale persoon waar te maken.
 
Verberg interview Lees het interview
Geert Vandewalle

Geert Vandewalle

inhoudelijk medewerker

Geert,

Wat is jouw grootste talent? 
Vanuit betrokkenheid proberen een klare kijk op de zaken te krijgen typeren mij wel.
Wat maakt het boeiend om voor Dienst Ondersteuningsplan te werken?
‘Samen nadenken’ leidt heel dikwijls tot (meer) gedragenheid… Het werken voor Dienst ondersteuningsplan vertrekt voor mij vanuit dit geloof en maakt het daarom ook zo boeiend.
Verberg interview Lees het interview
Julie Pieters

Julie Pieters

inhoudelijk medewerker

Julie,

Wat is jouw grootste talent?
Ik geloof in de sterktes van mensen waardoor ik, met respect voor ieders tempo, verantwoordelijkheid en regie van eigen leven graag bij de persoon zelf leg.
Wat maakt het boeiend om voor Dienst Ondersteuningsplan te werken?
De sterkte van DOP is het samenbrengen van mensen, om met een positieve bril te kijken naar de toekomst.
Op die manier kan een droom uitgroeien tot kwaliteit van leven op maat.  
Het is dan ook boeiend om, met mensen die de weg van DOP willen inslaan, zo een steentje te kunnen bij dragen op hun pad.
Verberg interview Lees het interview
Marlies Gouwy

Marlies Gouwy

inhoudelijk medewerker

Marlies,

Wat is jouw grootste talent?
Ik kan in stilte heel aandachtig en rustig naar ieders verhaal en ervaringen luisteren.
Ik vind duidelijke en open communicatie heel belangrijk en probeer dit ook toe te passen in mijn job.
Wat maakt het boeiend om voor Dienst Ondersteuningsplan te werken?
Ik vind vier elementen binnen de werking van Dienst Ondersteuningsplan heel mooi en leuk om mee te werken.
‘het proces is op maat’, ‘samen met het netwerk’, ‘mogen dromen/denken over je toekomst’, ‘iedereen heeft talenten’
 
Verberg interview Lees het interview
Inge Vanhoutteghem

Inge Vanhoutteghem

inhoudelijk medewerker & inhoudelijk coach

Inge,

Wat is jouw grootste talent? 
Ik ben er rotsvast van overtuigd dat verbondenheid tussen mensen zorgt voor het ontdekken van eigen krachten en talenten. 
Van uit mijn kijk en mijn ervaring geef ik graag vorm aan unieke manieren van samenwerken tussen mensen waarbij ieders tempo bepalend is.
Wat maakt het boeiend om voor Dienst Ondersteuningsplan te werken?
Iemand met een ondersteuningsnood krijgt tijdens een D.O.P-proces de kans om, samen met mensen die hij/zij vertrouwt en graag rond zich heeft, vorm te geven aan het uitstippelen van en het nemen van beslissingen rond zijn of haar toekomst. 
De zoektocht hoe verbinding tussen mensen kan gemaakt worden.
Hoe ieder op zijn unieke manier kan bijdragen tot het denkproces vind ik een boeiende uitdaging.

 
Verberg interview Lees het interview
Farah Geryl

Farah Geryl

inhoudelijk medewerker

Farah,

Wat is jouw grootste talent?
Ik hou van mensen en hun verhalen. Ik ben enthousiast om nieuwe mensen te leren kennen met hun eigen persoonlijk verhaal. Ik hou ervan om mensen hun krachten in de kijker te zetten zodat ze in zichzelf geloven. Mensen zijn tot zoveel in staat, veel meer dan ze zelf denken. Daar geloof ik in.

Wat maakt het boeiend om voor Dienst Ondersteuningsplan te werken?
Iedereen is uniek en iedereen is belangrijk. Er wordt steeds vanuit het perspectief van de cliënt vertrokken en krachten worden telkens weer in de kijker gezet. Tegelijkertijd worden de wensen en bezorgdheden van de belangrijke anderen ook gehoord. Door aan de slag te gaan met wat voor de cliënt en het netwerk belangrijk is, heb ik het gevoel hen echt te kunnen helpen. Kwaliteit van leven is voor iedereen belangrijk waarbij regie over eigen leven voor mij voorop staat. 

 
Verberg interview Lees het interview
Ignace Vandenbogaerde

Ignace Vandenbogaerde

Inhoudelijk medewerker

Ignace,

Wat is jouw grootste talent?

Ik slaag erin om cliënten op hun gemak te stellen en hen een goed gevoel te geven door aandachtig en rustig naar hun verhaal te luisteren. 
Bovendien gebruik ik graag humor tijdens de gesprekken met mijn cliënten en hun netwerk. De gesprekken verlopen in een open communicatie omdat ik sterk in verbondenheid geloof. Tot slot ben ik geduldig bij de zoektocht van de cliënt en z’n netwerk naar oplossingen. Hierbij richt ik mij op de talenten en krachten van de cliënt. 

Wat maakt het boeiend om voor Dienst Ondersteuningsplan te werken?

De cliënt neemt samen met zijn steungroep zelf beslissingen rond zijn of haar toekomst. Ik laat de regie bij de cliënt en in die positie vertoef ik graag omdat ik hierbij geen begeleidersrol opneem. 
Het geeft me veel voldoening om te zien hoe iedereen van de steungroep kan bijdragen tot het denkproces. 
Verberg interview Lees het interview