Corona update: blij jullie terug ‘live’ te ontmoeten!

Leen Vandenberghe 01/10/2021
Corona update: blij jullie terug ‘live’ te ontmoeten!

D.O.P. West-Vlaanderen zette tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis volop in op digitale cliëntgesprekken. Daarna vond D.O.P. een evenwicht tussen online gesprekken en fysiek samenkomen in beperkte groepjes volgens de geldende veiligheidsvoorschriften.

We zijn blij om te melden dat wij intussen onze gewone werking hebben kunnen hervatten.

Sinds enkele maanden komen de D.O.P.-medewerkers terug fysiek samen met de cliënt en steungroep op een contactpunt of in de thuissituatie. Sinds september is er eveneens geen beperking meer op het aantal personen waaruit de steungroep mag bestaan.

Daarnaast is het nog steeds mogelijk om (bepaalde) D.O.P-contacten online te laten verlopen, dit in onderling overleg met de D.O.P.-medewerker.