Homeยป Wat doen we

Wat doen we?

De D.O.P.- medewerker ondersteunt jou en de personen die voor je belangrijk zijn in de zoektocht naar de ondersteuning die je wenst en nodig hebt om een kwaliteitsvol leven te leiden.
De medewerker helpt jou en je netwerk om je vragen, wensen en toekomstverwachtingen duidelijk te krijgen.
Je ondersteuningsvragen, wensen en noden leggen we vast in een ondersteuningsplan.
Het traject met D.O.P. kan maximum 1 jaar duren.
Onze ondersteuning is gratis.

Je meldt je zelf aan. Of iemand anders doet dit samen met jou. Bij kinderen melden de ouders aan.
We beluisteren eerst je vraag telefonisch en geven kort uitleg over onze manier van werken.
Indien D.O.P. een antwoord kan betekenen op jouw vraag/vragen plannen we een kennismakingsgesprek in een contactpunt dicht in jouw buurt. Zo nodig kunnen wij ook aan huis komen.
Na het verkennend gesprek wordt samen met jou beslist of onze manier van werken een antwoord kan bieden op je vragen.

Brochure D.O.P. West-Vlaanderen

Downloaden

We staan stil bij wie je bent en wat een goed leven voor jou betekent.
Wat is belangrijk voor jou en wie/wat heb je hiervoor nodig?
Dit doen we niet met jou alleen, maar met mensen die jou goed kennen en waar jij je goed bij voelt.
Zij weten ook wat belangrijk is voor jou en kunnen hierin meedenken, als jij dit wil.

Met jou en je denkgroep brengen we de vragen die jij hebt in kaart.
We staan ook stil bij de vragen en bezorgdheden van de anderen in de denkgroep.
Samen kiezen jullie met welke vraag/vragen aan de slag wordt gegaan.
Deze vragen kunnen op verschillende vlakken liggen zoals wonen, werken, vrije tijd, relaties, administratie, ...

We zoeken samen met jou en de denkgroep naar antwoorden op maat voor je vragen of ondersteuningsnoden.
Wat kan je zelf doen, mits de nodige hulp? Waar kunnen de mensen uit je eigen familie- of kennissenkring jou bij helpen?
Welke ondersteuning kan gegeven worden door diensten? (gewone of gespecialiseerde diensten)


 

Er worden concrete stappen gezet en afspraken gemaakt.
Dit alles wordt samengebundeld in een persoonlijk ondersteuningsplan op jouw maat.
Met jouw ondersteuningsplan kan je, samen met je denkgroep, verder aan de slag.

Als blijkt uit de gesprekken dat je meer intensieve en gespecialiseerde ondersteuning (van het VAPH) nodig hebt, dan kunnen we ook samen met jou een ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget (PVB) opstellen.