Infocampagne schoolverlaters: ons aanbod voor ouders, scholen en internaten

Infocampagne schoolverlaters: ons aanbod voor ouders, scholen en internaten

Onze dienst lanceerde in 2018 een infocampagne voor schoolverlaters met een (vermoeden van) beperking.
Voor scholen en internaten hebben wij een nieuw gratis aanbod om zowel de leerlingen zelf, de ouders, leerkrachten, opvoeders en andere betrokkenen de werking en het doel van onze dienst beter te leren kennen.

We kunnen folders en brochures ter beschikking stellen, aanwezig zijn op oudercontacten met een informatiestand tot het voorstellen van onze dienst aan leerlingen, ouders en/of professionelen op een infomoment.

Ben jij als ouder, school of internaat geïnteresseerd in ons aanbod?
Hieronder kun je meer informatie terugvinden, je kunt kiezen tussen de verschillende voorgestelde modules via het online-formulier (meerdere keuzes zijn mogelijk)
Bekijk hier het D.O.P-traject van Silvie en haar netwerk

Brief aanbod voor ouders, scholen en internaten

Downloaden