De architecten van de zorg

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen  18/12/2018
De architecten van de zorg

Sinds begin 2017 worden voorzieningen voor mensen met een beperking niet meer gesubsidieerd.

Ook het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) verdween inmiddels en werd vervangen door het Persoonsvolgend Budget (PVB).

Dit budget kunnen mensen met een beperking krijgen voor ondersteuning, zorg en persoonlijke assistentie.

Maar hoe krijg je deze financiële steun?

En wat is de rol van de Dienst Ondersteuningsplan hierin?

Teamcoördinator, inhoudelijk medewerker en onze collega Sofie De Ruyter werd geïnterviewd voor het tijdschrift ‘Sterk in autisme’

Lees en download hieronder het volledige artikel.

Artikel 'de architecten van de zorg' in tijdschrift 'Sterk in autisme'

Downloaden