Succes volle meet-and-greet met de bijstandsorganisaties

Dominique Lips 13/03/2024
Succes volle meet-and-greet met de bijstandsorganisaties

Op 28 november organiseerde D.O.P een boeiende meet-and-greet met de bijstandsorganisaties, waar dynamiek en samenwerking centraal stonden. De voormiddag begon met levendige speeddates waardoor de coaches elkaar op een snelle en informele manier konden leren kennen. Deze ontmoetingen legden de basis voor een constructieve dialoog waarin we openlijk spraken over de uitdagingen om meer en beter samen te werken in cliënttrajecten. Hiervoor werd de methodiek van World-café gehanteerd, waar volgende meer inhoudelijke en verdiepende vragen aan bod kwamen, vanuit ons project continuering:

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat cliënten optimaal omringd blijven?
Welke informatie is cruciaal om met elkaar, de cliënt en zijn netwerk te delen?
Hoe kan het plan dienen als een effectief werkinstrument ter bevordering van zelfregie?

Om onze samenwerking in West-Vlaanderen te versterken, starten we een proeftuin waarbij Bijstandsorganisaties en D.O.P samenwerken. We werken regelluw samen en streven naar een soepele overdracht en een vloeiender cliënttraject.