Jaarverslag D.O.P. West-Vlaanderen 2015

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen  12/07/2016
Jaarverslag D.O.P. West-Vlaanderen 2015

Dit jaarverslag wil meer zijn dan een samenballing van acties, feiten, cijfers, grafieken en tabellen. Onder de oppervlakte van de veelheid aan kwantitatieve gegevens gaan verhalen schuil. Verhalen van cliënten en hun families, verhalen en ervaringen van de medewerkers en bestuurders van onze dienst, verhalen van collega-hulpverleners uit andere sectoren, verhalen van lokale en buurtnetwerken,… Maar ook het verhaal van een maatschappij en een beleid voor mensen met een beperking dat snel wijzigt en evolueert. Het complexe samenspel van deze verhalen bepaalde eens te meer de inhoud en de werking van onze Dienst Ondersteuningsplan in het voorbije werkjaar. Als je diep kijkt, dan kan je deze verhalen ontwarren en ontdekken tussen de lijnen van dit Jaarverslag D.O.P. West-Vlaanderen 2015 .   

Jaarverslag D.O.P. West-Vlaanderen 2015

Downloaden