Folder PVF, BOB en PVB

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen  12/02/2017
Folder PVF, BOB en PVB

Voor meer info over Persoonsvolgende Financiering (PVF), het Basisondersteuningsbudget (BOB) en het Persoonsvolgend Budget (PVB), klik hieronder: