Samen onderweg naar 2020

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen  16/11/2016
Samen onderweg naar 2020

Op 18 november 2016 stellen wij onze nieuwe publicatie 'Samen onderweg naar 2020'

Uitdagingen voor een geïntegreerd Vlaams zorgbeleid voor personen met een handicap en ouderen” voor op een studiedag in de Factorij te Schaarbeek.

Volwaardige maatschappelijke participatie van personen met een handicap impliceert dat zij optimaal gebruik moeten kunnen maken van alle beschikbare dienstverlening.

Woonzorgcentra, diensten voor gezinszorg, thuisverpleegkundigen, lokale dienstencentra en andere welzijnsvoorzieningen worden dan ook steeds meer geconfronteerd met zorgvragen van personen met een handicap. Samen moeten zij een integrale en een sector overstijgende zorg en ondersteuning bieden.

Om dit tot stand te brengen moeten de bestaande schotten worden doorbroken. Dit is een gezamenlijke opdracht voor de Vlaamse overheid, beleidsverantwoordelijken, directies van voorzieningen en gebruikersorganisaties.

Deze publicatie inspireert door handvaten aan te reiken voor een kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg op maat van een persoon met een handicap en het ontwikkelen van duurzame samenwerkingsverbanden tussen woonzorg- en VAPH-voorzieningen.

Woonzorg en sector personen met een handicap kunnen immers zoveel meer betekenen voor elkaar.

Meer info: www.politeia.be/boeken en www.politeia.be/studiedagen