Woonzorgproject Poelkapellestraat

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen  22/05/2017
Woonzorgproject Poelkapellestraat

In de Poelkapellestraat in Langemark zal de gemeente een woonproject realiseren voor personen met een beperking.

Een aantal gezinnen uitten immers de nood aan een plaats waar hun zoon of dochter zelfstandig kan wonen in de eigen gemeente.

Langemark-Poelkapelle stelt hiervoor gronden ter beschikking aan De Mandel, die de bouw zal realiseren.

De gemeente engageert zich om de appartementen te verhuren aan personen die omwille van een beperking nood hebben aan ondersteuning om zelfstandig te kunnen wonen.

Inwoners van Langemark-Poelkapelle krijgen voorrang bij toewijzing, maar ook personen die een band hebben met de gemeente (werk, familie, mantelzorg, …) kunnen zich kandidaat stellen.

De kandidaat-huurders moeten voldoen aan de inkomens– en eigendomsvoorwaarden zoals bepaald in het Kaderbesluit Sociale Huur.

In samenwerking met de Dienst Ondersteuningsplan (D.O.P.) of uw mutualiteit wordt een traject opgestart om te bekijken of deze woonvorm aansluit bij uw zorgvragen en ondersteuningsnoden.

Voor meer info, bekijk dan gerust onderstaande bijlage.

Woonzorgproject Poelkapellestraat

Downloaden