Infosessies PVF en Ondersteuningsplan (OP)

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen  22/05/2017
Infosessies PVF en Ondersteuningsplan (OP)

Sinds januari 2017 wordt de zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap op een heel andere wijze georganiseerd dan in het verleden. Personen met een handicap krijgen niet langer een plaatsje in bv. een dagcentrum, een bezigheidstehuis, … maar krijgen een PVB (Persoonsvolgend Budget) om hiermee op zoek te gaan naar zinvolle dagbesteding, woonondersteuning, begeleiding, … Zelf een stevige vinger in de pap hebben om zoveel mogelijk eigen keuzes te maken, is de bedoeling. Voor minderjarigen worden stappen gezet richting PVF.

Niet zo eenvoudig … Want je moet je goed informeren over wat er zoal mogelijk is, je moet gaan onderhandelen met eventuele zorgaanbieders en/of zelf werkgever worden van assistenten. Gelukkig kun je altijd bij een bijstandsorganisatie, zoals absoluut vzw, terecht voor ondersteuning bij de besteding van je PVB.

Essentieel is echter dat je PVB hoog genoeg is om de nodige ondersteuning te kunnen krijgen. Een goed ondersteuningsplan is daarbij van groot belang. Ook meegenomen is dat je een goed zicht krijgt op de procedures …

 

 

ABSOLUUT VZW EN GEZIN & HANDICAP ORGANISEREN INFOSESSIES VOOR GEBRUIKERS DIE EEN PVB-ONDERSTEUNINGSPLAN WILLEN OPMAKEN.

Deze avonden zijn dus interessant voor mensen die nog een aanvraag PVB moeten doen, die een herziening willen aanvragen of die na de opstart de aanvraagprocedure nog moeten doorlopen.

Naast de algemene uitleg zijn er twee workshops:

1) een workshop voor personen die een ondersteuningsplan willen opmaken met de dienst D.O.P. (Dienst Ondersteuningsplan)

2) een workshop voor personen die een ondersteuningsplan willen opmaken met een dienst maatschappelijk werk

Dit infomoment is gratis voor personen met een handicap en hun ouders. Professionelen betalen 40 euro (na ontvangst van de factuur).

Inschrijven is verplicht, dit kan via www.gezinenhandicap.be  of telefonisch op het nummer

03 216 29 90 of per e-mail naar gezinenhandicap@kvg.be

 

Meer info over de data en locaties vind je in de uitnodiging in bijlage.

Uitnodiging infosessies PVF / OP

Downloaden