Jaarverslag D.O.P. West-Vlaanderen 2016

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen  03/07/2017
Jaarverslag D.O.P. West-Vlaanderen 2016

Het jaar 2016 kan bij uitstek beschouwd worden als het jaar waarin het ‘instrumentarium’ van het nieuwe organisatiekader van de Persoonsvolgende Financiering ontwikkeld, ‘uitgetest’ en gesimuleerd werd. 

Belangrijk hierbij was om het perspectief van ‘Perspectief 2020’ niet uit het oog te verliezen.

Onze Dienst Ondersteuningsplan, die zowel naar visie, inhoudelijke en methodische werking de kinderschoenen ontgroeid is, werd door de ontwikkeling van dit splinternieuwe organisatie-en subsidiekader grondig door elkaar geschud. 

Een aantal op het eerste zicht onverzoenbare tegenstellingen en incongruenties konden mits een kritische blik, waar mogelijk (en toegelaten) bijgestuurd worden. 

Jaarverslag D.O.P. West-Vlaanderen 2016

Downloaden