Nieuwe brochure 'Ondersteuning op maat voor minderjarigen'

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen  23/08/2017
Nieuwe brochure 'Ondersteuning op maat voor minderjarigen'

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) biedt personen met een handicap en hun netwerk de nieuwe brochure 'Ondersteuning op maat voor minderjarigen' aan. 

In de brochure leest u meer over de verschillende ondersteuningsvormen. U leest er welke mogelijkheden een multifunctioneel centrum biedt op vlak van begeleiding, dagopvang en verblijf. 

U vindt er ook informatie over het rechtstreeks toegankelijk aanbod en over het persoonlijke-assistentiebudget. Met dat budget kan de assistentie van minderjarigen thuis of op school georganiseerd en gefinancierd worden.

De  brochure geeft ook informatie over:

  • tegemoetkomingen voor  hulpmiddelen en aanpassingen;
  • vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs;
  • een tolk voor doven en slechthorenden;
  • de overgang van minderjarigenzorg naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige.

Brochure 'Ondersteuning op maat voor minderjarigen'

Downloaden