Bezoekmomenten begeleid werk

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen  05/10/2017
Bezoekmomenten begeleid werk

In de maand november, wordt er terug een “Vlaamse week van Begeleid Werken” georganiseerd.

Begeleid werken biedt ondersteuning aan personen die geen betaalde job kunnen uitvoeren omwille van een beperking.

Begeleid Werken biedt deze mensen de kans om toch een job op hun maat uit te voeren, in het reguliere arbeidscircuit, op onbezoldigde basis.

BINNEN VLAANDEREN ZIJN ER EEN 100-TAL DIENSTEN VAN WAARUIT PERSONEN MET EEN BEPERKING, BEGELEID WORDEN.

De diensten Begeleid Werken ondersteunen zowel de begeleid werkers (mensen met een beperking die begeleid werken doen) als de werkgevers, om samen een geschikte werkopdracht uit te bouwen; dit in de profit en in de non-profit sector.

Van maandag 20 november 2017 tot en met vrijdag 1 december 2017  organiseert het Steunpunt Begeleid Werken Westhoek een 50-tal “opendeurmomenten”.

Men kan een kijkje nemen op de werkvloer. De begeleid werkers tonen hun werk en geven wat uitleg.

Indien u interesse hebt voor dit initiatief zal het mogelijk zijn om in te schrijven vanaf 2 oktober 2017 tot 27 oktober 2017 via de website.