Ondersteuning als rode draad

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen  26/03/2018
Ondersteuning als rode draad

Elke dag helpen de medewerkers van Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen mensen met een beperking en hun dichte omgeving.

Ze botsen op mooie maar ook heftige en schrijnende verhalen.

“Daarom zetten we hard in op de ondersteuning van onze medewerkers, coaching en opleiding vormen belangrijke onderdelen van ons HR-beleid” zegt directeur Geert D’haene.

Lees hieronder het mooie artikel in het driemaandelijks magazine Puur ADMB (versie maand maart 2018)

Artikel puur ADMB (maart 2018)

Downloaden