van SEN vzw naar SAM vzw ...

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen  09/04/2018
van SEN vzw naar SAM vzw ...

SEN wordt SAM en dat is meer dan twee letters verschil ..

Op 1 januari 2018 nam SAM, Steunpunt Mens en Samenleving de activiteiten én de hele medewerkersploeg van het Steunpunt Expertisenetwerken over. 

SAM is de fusie van Steunpunt ExpertiseNetwerken, Steunpunt Jeugdhulp, Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Vlaams Centrum Schuldenlast en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en kwam er op vraag van minister Vandeurzen die daarmee een (nog) meer intersectorale ondersteuning van het werkveld beoogde.

SAM staat voor meer slagkracht - want groter - én een bredere ondersteuning van het werkveld op vlak van onder meer schulden, krachtgericht werken, relaties en grensoverschrijdend gedrag, wonen en dakloosheid, outreachend werken en straathoekwerk, communitybuilding en samenlevingsopbouw, ....

SAM blijft ook een beetje SEN dus ook in de toekomst voor jou van belang.
SAM zet de ondersteuning van sociale professionals en organisaties die mensen met een handicap ondersteunen verder. SEN-SEO, vrijheidsbeperkende maatregelen, PVF, jongeren met een beperking, NAH, ASS, middelengebruik ... blijven voor het team Handicap ook de komende jaren onderwerp van (regionale) acties, leeractiviteiten, studiedagen, informatiesessies, kenniskringen en kennispleinen. 

Bekijk hier de nieuwe website.