Save the date: 8/11 'ik wil je - blijf bij me - hou van me'

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen  10/09/2019
Save the date: 8/11 'ik wil je - blijf bij me - hou van me'

Ik wil je – blijf bij me - hou van me: over het belang van relationele continuïteit en een participatieve houding

Eén van de speerpunten van de Vlaamse jeugdhulp is continuïteit in jeugdhulptrajecten. Meestal denken we daarbij aan het naadloos op elkaar aansluiten van diensten en modules.

Veel minder aan de relaties die jongeren en gezinnen opbouwen met hulpverleners. Nochtans is dat de continuïteit waar kinderen, jongeren en hun ouders het meeste belang aan hechten.
 
Bruno Vanobbergen, voormalig kinderrechtencommissaris, neemt je mee in de continuïteitsbeleving van mensen in de jeugdhulp en hoe kwaliteitsvolle relaties met hulpverleners en hun netwerk het verschil kunnen maken.  Als algemeen directeur van het Agentschap Opgroeien maakt hij de verbinding met de ambities van het Vlaamse beleid in de jeugdhulp.
 
Joost Bonte is stafmedewerker Sam vzw, Steunpunt Mens en Samenleving, en sinds de opstart van integrale jeugdhulp cliëntvertegenwoordiger in tal van overlegstructuren. Hij daagt hulpverleners, stafmedewerkers en directies uit om dit thema verder te exploreren en een centrale plaats te geven in hun dagelijks werk en hun organisatie.
 
De kick-off: "Ik wil je – blijf bij me - hou van me"
is een initiatief van het IROJ West-Vlaanderen en de afdeling Continuïteit en toegang van het Agentschap Opgroeien.

Het is het startschot van een breed traject om ‘relationeel en participatief werken‘ onder de aandacht te brengen als één van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst.

Iedereen die betrokken is bij de jeugdhulp is alvast warm uitgenodigd. Meer info volgt na de zomer.
 
Vrijdag 8 november 2019 – 9u30-12u30 in Concertzaal Trax Roeselare (op wandelafstand van het station).

De kernopdracht van het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) is de monitoring van het jeugdhulplandschap in de eigen regio.

Meer informatie over het IROJ vind je hier.