Najaarsaanbod Magenta

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen  12/09/2019
Najaarsaanbod Magenta

Informatie anders bekeken

Special topic: ouders van minderjarigen met een beperking of ernstige chronische ziekte.

Voor wie?

Je bent maatschappelijk werker en/of je vervult een spilfunctie in opzoeken en doorgeven van informatie aan cliënten en collega’s.

Je hebt bijzondere interesse in informatieverstrekking aan ouders van minder-jarigen met een beperking/ernstige chronische ziekte.

Wat?

We bekijken informatie op verschillende manieren: - beklijvende oefeningen om tot de kern van de zaak te komen - 7 principes als input - intensieve ervaringsuitwisseling met collega’s (sectoroverschrijdend) - met een overzicht van mogelijke informatiebronnen voor jou én de gezinnen.

Kostprijs en inschrijving

Deelname kost €70 (inclusief 2 jaar abonnement op de roze kaart)

Inschrijving via de website van Magenta, meer info in bijlage.

Praktische info

Onthaal om 9u — aan de slag van 9u30 tot 12u30 / tot 13u30 met het extraatje 

Wanneer?

Op 14 november '19 te Brugge - KU Leuven, Spoorwegstraat 12 - lokaal 6.40

Brochure 'informatie anders bekeken' 14 november 2019

Downloaden