Jaarverslag D.O.P. West-Vlaanderen 2018

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen  21/11/2019
Jaarverslag D.O.P. West-Vlaanderen 2018

We starten dit jaarverslag met de nota die vanuit de 5 Diensten voor Ondersteuningsplan op 19 maart 2019 bezorgd werd aan de directie van het VAPH en aan het kabinet van minister Vandeurzen, in het kader van de pertinente vraag naar het continueren van de uitbreidingsmiddelen voor onze diensten op Vlaams niveau.

Deze nota heeft de lezer een duidelijk overzicht en update van de kernopdracht en de kerntaken van de D.O.P’s, gestaafd met bijhorende cijfers en onderzoekgegevens.

Vervolgens gaan we over tot ons werkingsverslag. Achter de vele cijfers en grafieken schuilt de doelstelling en de visie van onze dienst: mensen met een (vermoeden van) beperking samen met hun sociaal netwerk faciliteren in hun traject naar wat voor hen een ‘goed leven’ betekent en ‘zelfregie’.

Dit jaarverslag is het resultaat van het gedreven teamwork van alle collega’s van D.O.P West-Vlaanderen.

Jaarverslag D.O.P. West-Vlaanderen 2018

Downloaden