Waar kunnen doven en slechthorenden terecht voor informatie over Corona?

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen  24/03/2020
Waar kunnen doven en slechthorenden terecht voor informatie over Corona?

Voor doven en slechthorenden is het niet eenvoudig de juiste informatie te verkrijgen. Daarom stellen we hier twee initiatieven voor die een hulp kunnen bieden voor hen in deze onzekere Corona-tijden: 

  • Via deze link kan je nuttige filmpjes in VGT van de FOD Volksgezondheid bekijken. Volgende thema's komen aan bod: preventie voor jezelf en anderen en wat te doen als je zelf ziek bent of iemand in je omgeving. 
  • Via deze facebook pagina biedt Doof Vlaanderen allerhande belangrijke informatie in VGT over Corona aan. Zo ook bijv. uitleg over afstandstolken zodat doven en slechthorenden – als het nodig wordt – zeker contact kunnen leggen met hun arts.