Webinar "kwetsbare groepen detecteren en bereiken in crisistijd. Een uitdaging waarbij gemeenten niet alleen staan."

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen  11/05/2020
Webinar "kwetsbare groepen detecteren en bereiken in crisistijd. Een uitdaging waarbij gemeenten niet alleen staan."

Maar liefst 10 % van het inwonersaantal heeft een handicap, is chronisch ziek of is een kwetsbaar oudere. Reden te meer om als stad of gemeente hier speciale aandacht aan te besteden, in het bijzonder tijdens de coronacrisis. Ook D.O.P. West-Vlaanderen leeft erg mee met deze doelgroep en werkte vanuit deze motivatie zeer actief mee aan het webinar "kwetsbare groepen detecteren en bereiken in crisistijd." op woensdag 13 mei. 

Wat?

Het webinar is niet alleen een oproep, het wil zo concreet en praktisch mogelijk zijn: wat zijn de aandachtspunten, wat zijn goede praktijken, welke tips kunnen we meegeven, welke organisaties kunnen lokaal ondersteunen …

Initiatiefnemers zijn het VAPH, de VVSG en Onafhankelijk Leven. Ze kregen de medewerking van diverse organisaties die op de eerste lijn actief zijn, waaronder ook D.O.P. West-Vlaanderen. 

Wanneer?

Woensdag 13 mei van 11u-11u50

Het programma kan je hier terugvinden en ook inschrijven kan via dezelfde link. Het aantal deelnemers is beperkt. Na inschrijving ontvang je via mail een link waarmee je aan het webinar kan deelnemen.  

Onze oproep: Kijk in jouw buurt en lokale netwerken wat kan, loopt en nodig is en deel jouw goede praktijken. Dat kan bijvoorbeeld via de websites van de VVSG en VIVELverbindt.

Volgende organisaties werken nu al mee en leveren sprekers of nuttige informatie: het VAPH, de VVSG, Onafhankelijk Leven, VIVEL, Domus Medica, VOCVO/ Wablieft, Diensten Ondersteuningsplan, Magenta, Konekt, Agentschap voor Inburgering en Integratie, Vlaams Expertisepunt Mantelzorg ...