"Wij luisteren altijd naar wat het gezin zélf wil", de Plan-Trekkers, 1G1P Limburg

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen  06/11/2020
"Wij luisteren altijd naar wat het gezin zélf wil", de Plan-Trekkers, 1G1P Limburg

In heel Vlaanderen gingen in 2019 laagdrempelige samenwerkingsverbanden van start die werkten rond het principe van Eén gezin één plan. In regio Oost (Limburg) heten ze “De Plan-Trekkers”.

“Het basisidee is dat je voor een gezin één plan opstelt waarin alle hulp op elkaar afgestemd wordt”, legt teamcoach Dimitri Driesen van D.O.P. Limburg uit. “We streven ernaar om dat plan binnen het halfjaar rond te krijgen, vaak gaat het zelfs sneller." 

De oplossingen worden zoveel mogelijk bij het gezin en hun eigen netwerk gezocht. Pas in tweede instantie komen professionals in beeld. 

De Plan-Trekkers blikken in dit boeiende artikel terug op hun eerste jaar van pionierswerk. Ondertussen werd beslist dat 1G1P over heel Vlaanderen zal uitgerold worden.