D.O.P. West-Vlaanderen partner van het Compassionate Brugge-netwerk

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen  19/02/2021
D.O.P. West-Vlaanderen partner van het Compassionate Brugge-netwerk

Compassionate Brugge wil Bruggelingen duurzaam ondersteunen bij thema's als rouwverwerking en verlies. Sleutelwoorden daarbij zijn ‘verbinden’ en ‘versterken’. D.O.P. West-Vlaanderen ondertekende de engagementsverklaring (zie onderaan deze pagina) en zal meewerken aan dit boeiende project.  

Verlies, overlijden, verdriet, rouw, ernstige ziekte en langdurige (mantel)zorg maken deel uit van het dagelijkse leven in Brugge. Compassionate Brugge wil verbinden. Bruggelingen, organisaties, verenigingen, bedrijven, sociale partners en het lokaal bestuur slaan de handen in elkaar, zodat niemand alleen hoeft te staan met zijn verlieservaring. Door iedereen te versterken in hoe ze met deze ervaringen kunnen omgaan maken we van Brugge een nog meer solidaire en zorgzame stad.

Compassionate Brugge stelt 3 concrete doelstellingen voorop:

• Verlies wordt (h)erkend, bespreekbaar. We engageren ons om de negatieve sociale, psychologische en medische gevolgen van
ernstige ziekte, overlijden, verdriet, rouw en langdurige (mantel)zorg te verminderen;

• We verbinden mensen in Brugge;

• We versterken elkaar in het menswaardig omgaan met verlieservaringen binnen de thuis-, werk- of studieomgeving. 

Wat kan jij doen?

Kun je je vinden in de missie van Compassionate Brugge en wil je deze mee uitdragen? Ben je op zoek naar inspiratie? Wil je een actie organiseren die tegemoetkomt aan (een van) de doelstellingen? Onderschrijf dan de engagementsverklaring onderaan deze pagina en treed toe tot het Compassionate Brugge-netwerk.

 

Engagementsverklaring Compassionate Brugge

Downloaden