Jonge patatten in de puree: online werklunchdebatten rond kwetsbare jongvolwassenen

Leen Vandenberghe 16/04/2021
Jonge patatten in de puree: online werklunchdebatten rond kwetsbare jongvolwassenen

Het Agentschap Opgroeien en IROJ West-Vlaanderen gaan na de eerste reeks in 2020 op drie nieuwe digitale werklunchdebatten aan de slag rond kwetsbare jongvolwassenen. De debatten gaan online over de middag door en zijn gratis. De eerste sessie ging op 1 april door, sessie 2 en 3 staan op 29 en 30 april op de agenda. Interessant voor iedereen van ver of dichtbij aan het werk met kwetsbare jongvolwassenen, op de werkvloer of in beleid, in onderwijs, welzijn, huisvesting, vrije tijd, jeugdhulp, VAPH-sector…

Op 29 april zal Geert D’haene, directeur/bezieler van D.O.P. West-Vlaanderen, toelichting geven rond ondersteuningsplannen voor jongeren in de jeugdhulp in de overgang naar meerderjarigheid en volwassenhulp én de ondersteuningsplannen in aanloop naar een persoonsvolgend budget (VAPH). 

D.O.P werkt met kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) een beperking en hun netwerk die bereid zijn om een proces van vraagverheldering en ondersteuningsplanning aan te gaan, samen met mensen uit hun sociaal netwerk. De D.O.P.- medewerker ondersteunt de cliënt en de personen die voor hem/haar belangrijk zijn in de zoektocht naar de ondersteuning die gewenst en nodig is om een goed en kwaliteitsvol leven te leiden. De medewerker helpt om alle vragen, wensen en toekomstverwachtingen duidelijk te krijgen en de cliënt zelf aan het stuur van zijn plan en leven te zetten. Ondersteuningsvragen, wensen en noden worden met cliënt en steungroep opgenomen in een persoonlijk en krachtgericht Ondersteuningsplan. Daarnaast wordt ook ingezet op sociale netwerkversterking. 

PRAKTISCH: 

  • Donderdag 29 april van 12.00 tot 13.30 uur  - online via Microsoft Teams: JE HEBT ONDERSTEUNINGSPLANNEN EN ONDERSTEUNINGSPLANNEN

Met Geert D’Haene (Dienst OndersteuningsPlan West-Vlaanderen, D.O.P.) en Sharon Van Audenhove (Agentschap Opgroeien)

Voorzieningen in de jeugdhulp kregen recent richtsnoeren aangereikt over de overgang van jongvolwassenen naar de meerderjarigheid en de volwassenhulpverlening. Ondersteuningsplannen maken daar een deel van uit. Maar wat zijn dan de ondersteuningsplannen die opgemaakt worden voor het VAPH? Waar verschillen? Waar lijken ze op elkaar?  Hoe en met wie moet zo’n plan nu eigenlijk opgesteld worden en hoe spring je daar creatief en op maat van de jongere mee om? En hoe maak je dat de jongere aan het stuur blijft van zijn plan en ondersteuning?

Deelnamelink: Klik hier om deel te nemen aan sessie 2: ONDERSTEUNINGSPLANNEN EN ONDERSTEUNINGSPLANNEN (Gelieve een kwartiertje voor de start in te loggen (vanaf 11.45 uur), zodat we vlot kunnen lanceren.)

  • Vrijdag 30 april van 12.00 tot 13.30 uur - online via Microsoft Teams: EEN TOEGEWIJDE 360° BEGELEIDING EN CASEMANAGEMENT VOOR JONGVOLWASSENEN

Met Wouter Vanclooster (Back On Track) & Jeroen Slambrouck (Brugge(n) voor jongeren)

Jongeren hebben geen boodschap aan elfendertig hulpverleners. Laat dat duidelijk zijn. Een toegewijde 360° aanpak door geëngageerde hulpverleners en hun team wordt meer dan geapprecieerd. Dat beseffen ook de teams van Back on Track en LOGiN en Brugge(n) voor Jongeren. Beide projecten werken voor de meest kwetsbare jongvolwassenen en zorgen voor continuïteit en afstemming binnen hulpverleningstrajecten. Een bevlogen toelichting door Wouter en Jeroen over hun werking maakt je meteen duidelijk waarom dat belangrijk is.

Deelnamelink: Klik hier om deel te nemen aan sessie 3: EEN TOEGEWIJDE 360° BEGELEIDING EN CASEMANAGEMENT VOOR JONGVOLWASSENEN (Gelieve een kwartiertje voor de start in te loggen (vanaf 11.45 uur), zodat we vlot kunnen lanceren.)

INSCHRIJVEN EN VOORAFGAAND JOUW VRAGEN DOORSPELEN?

Gratis, maar toch graag via: https://forms.gle/85EVJfRZd61DRtmQ6

MEER INFO: 

Agentschap Opgroeien, Peter Velle, gsm 0473 77 83 28, peter.velle@opgroeien.be

Voorzitter IROJ-Werkgroep Jongvolwassenen, Filip Van Becelaere, gsm 0471 81 97 25, filip.vanbecelaere@cawnoordwestvlaanderen.be