Oproep Magenta voor mantelzorgers: deelname aan focusgroepen en interviews

Leen Vandenberghe 14/05/2021
Oproep Magenta voor mantelzorgers: deelname aan focusgroepen en interviews

Met de toenemende aandacht voor werk-leven balans komt ook de uitdaging om mantelzorg en werk te combineren hoe langer hoe meer aan de oppervlakte. Dat is niet altijd gemakkelijk. Het combineren van mantelzorg met werk krijgt steeds meer aandacht van de Vlaamse regering. Momenteel wordt het Vlaams mantelzorgbeleid voor de toekomst voorbereid, maar ook op Europees niveau wordt er ingezet op een betere werk-leven balans.

Met het ESF-project “Triatlon: mantelzorg en werk” wil Magenta een bijdrage leveren aan al deze beleidsinspanningen. Het is de bedoeling om de uitdagingen m.b.t. de combinatie van mantelzorg en werk in kaart te brengen en een inspirerende aanzet voor verbetering te leveren.

Focusgroepen 

In de periode mei/juni organiseert Magenta 5 focusgroepen met mantelzorgers. 

  • Werkende mantelzorgers (voltijds of deeltijds - in de publieke of privé sector, interim werk of als zelfstandige)
  • Werkzoekende mantelzorgers
  • Niet-beroepsactieve mantelzorgers (je werkt momenteel niet en je bent ook niet op zoek naar werk)
  • Mantelzorgers met een ziekte- of invaliditeitsuitkering of voltijds gebruikmakend van een verlofstelsel
  • Jonge mantelzorgers met (zin in) een studentenjob

De insteek van al deze focusgroepen is hetzelfde: zicht krijgen op de motieven om al dan niet te werken, en in kaart brengen van knelpunten en verbetermogelijkheden die de combinatie mantelzorg en (het zoeken naar) werk haalbaar maken. De centrale vragen hierbij zijn: wat maakt het moeilijk, wat helpt en wat kan beter?

Interviews 

In de periode juni/september zal Magenta aanvullend ook individuele interviews met mantelzorgers afnemen. Samen met de mantelzorger wordt er gereflecteerd over “scharniermomenten” in het leven waarop de combinatie van zorg met werk gemakkelijker dan wel moeilijker verliep. De manier waarop de mantelzorger dit heeft beleefd, is de focus, maar er is ook aandacht voor de impact hiervan op naasten en op andere levensdomeinen.

De focusgroepen zullen online doorgaan (+/- 8 deelnemers). De interviews zullen online (of indien gewenst telefonisch) doorgaan.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd om mee te doen aan een focusgroep of interview, stel jezelf voor 15 mei kandidaat  door een mail te sturen naar Liesbeth.opdebeeck@kuleuven.be

Geef hierbij ook zeker de volgende gegevens door: leeftijd, geslacht, aantal jaren dat je (ongeveer) reeds mantelzorger bent en voor wie (ouder, kind, broer/zus,…) je zorgt, relatiestatus (alleenstaand of met een partner), arbeidsmarktpositie (werkend, werkzoekend, niet op zoek naar een job, met een ziekte- of invaliditeitsuitkering of voltijds gebruikmakend van een verlofstelsel of (job)student).