Folder verhoogde tegemoetkoming

Dominique Lips 24/10/2022
Folder verhoogde tegemoetkoming

HEB JIJ RECHT OP EEN VERHOOGDE TEGEMOETKOMING?

Met de folder ‘Wie heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming’ wil ons GBO-samenwerkingsverband Bruggelingen maximaal ondersteunen bij het uitputten van hun rechten. Kwetsbare Bruggelingen blijken niet altijd goed te weten wanneer ze recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, welke voordelen er zoal bestaan en hoe je die kunt aanvragen. Ook voor professionals is dit niet altijd even duidelijk.

De nieuwe folder biedt een ruim overzicht van statuten of uitkeringen waardoor je via het ziekenfonds, de verhoogde tegemoetkoming automatisch toegekend krijgt, maar geeft ook duidelijk aan wie dit daarnaast kan aanvragen op basis van zijn/haar bruto jaarlijks gezinsinkomen.

Als laatste bevat de publicatie een lijst van voordelen die samenhangen met het recht op de verhoogde tegemoetkoming. Je leest ook welke extra voordelen Brugge aanbiedt op lokaal niveau.

We willen de rechten van burgers via deze weg maximaal helpen uitputten. Daarom wordt de folder in de eerste plaats verspreid bij de meest kwetsbare Bruggelingen. We doen dat onder andere via een algemene mailing, via brugfiguren, outreachers en armoedeverenigingen binnen het Brugs sociaal werkveld. Het komt erop aan de inwoners te bereiken die we tot op vandaag niet bereiken. Zij hebben verhoogde tegemoetkomingen vaak het hardst nodig.

De vernieuwde folder van het GBO zal ook dienen als leidraad voor professionals om cliënten te screenen op eventuele rechten, en die rechten systematisch te helpen uitputten.