Alivia komt eraan!

Dominique Lips 14/08/2023
Alivia komt eraan!

Wat is Alivia?

Alivia is het onmisbare digitale hulpmiddel voor al wie zorg en ondersteuning nodig heeft of aanbiedt. Personen met een langdurige of intensieve zorgnood krijgen vaak hulp van meerdere zorgaanbieders tegelijk. Denk maar aan professionele zorgaanbieders, welzijnswerkers, maar ook familie of kennissen.

Hoe werkt Alivia?

Dankzij Alivia kunnen al deze zorgaanbieders via de website of app makkelijk een zorgplan opstellen waarmee ze doelstellingen bepalen, taken verdelen en informatie uitwisselen. Hierbij staat de zorgbehoevende altijd centraal. Wat vindt de zorgbehoevende zelf belangrijk in de dagelijkse situatie, wat is hier precies voor nodig en wie neemt daarin welke taken op?

Dankzij Alivia is het voor iedereen duidelijk wat er verwacht wordt. De persoon die zorg nodig heeft, is mee aan boord en behoudt zo altijd de belangrijkste stem bij elke beslissing.

Zo zorgt Alivia voor een echt én hecht zorgteam.

Alivia zal dit najaar van start gaan met 5 onderdelen of modules. Deze zomer worden deze basisonderdelen voorgesteld op de sociale media van Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaanderen, dus houd deze pagina's goed in de gaten. 

Alivia is nu nog in ontwikkeling. Na de nodige testen en veiligheidschecks zal een eerste versie uitgetest worden in 2 pilootprojecten, namelijk in Antwerpen en Zuid-West-Vlaanderen. Vanuit onze dienst participeren we ook in de stuur-en werkgroep die deze nieuwe app/tool zal uittesten in de ruime regio ELZ Kortrijk. 

Kort demo filmpje ALIVIA: