Homeยป

Wegwijs in de Persoonsvolgende Financiering en een aanvraag doen?

Je staat er niet alleen voor, Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen kan je hierbij helpen, meer bepaald bij de eerste twee stappen.

Stap 1: jouw ondersteuningsplan helpen opmaken

Stap 1: jouw ondersteuningsplan helpen opmaken

Samen met Dienst Ondersteuningsplan wordt je vraag en mogelijke oplossingen in kaart gebracht.
Er wordt nagedacht over hoe een goed leven er voor jou kan uitzien met gepaste ondersteuning.

Concreet brengt de D.O.P-medewerker mensen samen die je goed kennen en die je vertrouwt. Je mag zelf kiezen welke personen deel uitmaken van jouw denkgroep die dus kunnen meedenken over jouw belangrijke vragen.
Het voordeel daarvan is dat we nog beter te weten komen wie je werkelijk bent, wat je goed kan, wat je talenten zijn en waar je ondersteuning bij nodig hebt.

Verder zien we welke mensen (jouw steungroep) in je omgeving jou de ondersteuning kunnen bieden die je nodig hebt en/ of welke diensten er hiervoor kunnen ingeschakeld worden.
Stap 2: een aanvraag doen bij het VAPH voor een Persoonsvolgend Budget

Stap 2: een aanvraag doen bij het VAPH voor een Persoonsvolgend Budget

Nadat Dienst Ondersteuningsplan je vragen in kaart heeft gebracht en als je gespecialiseerde en niet rechtstreeks toegankelijke hulp nodig hebt dan maken wij aansluitend het ondersteuningsplan voor een Persoonsvolgend Budget op.

Bijvoorbeeld:
Heb je nood aan meer intensieve ondersteuning overdag?
Gespecialiseerde ondersteuning bij het wonen? Zo ja, hoeveel keer per week?
Heb je nood aan individuele ondersteuning? Voor psychosociale begeleiding of praktische hulp?  Zo ja, hoeveel uren per dag?
Hoe dringend is jouw vraag?

Wij dienen dan samen met jou de aanvraag Persoonsvolgend Budget in bij het VAPH.
De datum waarop de aanvraag wordt ingediend geldt als officiële datum en bepaalt jouw volgorde op de wachtlijst.

Stap 3: een multidisciplinair verslag laten opmaken

Nadat de aanvraag bij het VAPH is ingediend moet je een multidisciplinair team (MDT) contacteren die jouw aanvraag verder zal afhandelen.
Zij zullen de zwaarte van je zorgvraag inschalen en de hoogte en dringendheid van je budget bepalen.

Op de website van het VAPH vind je alle erkende MDT's, we kunnen je helpen om een passend MDT te vinden.

Stap 4: de beoordeling van jouw vraag naar een Persoonsvolgend Budget

Het VAPH zal je tenslotte hun beslissing per brief meedelen.
Je zal vernemen of je al of niet erkend wordt als persoon met een handicap, in welke budgetcategorie je valt en hoe dringend je vraag wordt beschouwd.

Hou er rekening mee dat je op een wachtlijst komt te staan en niet onmiddellijk je budget zal krijgen.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.