Project Gezinszorg - D.O.P. West-Vlaanderen

Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen  23/12/2014
Project Gezinszorg - D.O.P. West-Vlaanderen

We zijn blij jullie het eindverslag van ons project Gezinszorg - D.O.P. West-Vlaanderen te kunnen presenteren.

De diensten Gezinszorg en D.O.P. West-Vlaanderen ontvingen een niet-gereglementeerde toelage van het VAPH voor het jaar 2012. De project uitrol gebeurde van 1 maart 2012 tot 30 juni 2014.

De diensten Gezinszorg en de diensten ondersteuningsplan spelen trouwens een belangrijke rol in de uitwerking van inclusieve zorgplannen voor personen met een beperking (en hun context).

In dit rapport presenteren wij de belangrijkste resultaten van het project.

Vanuit verschillende perspectieven staan we stil bij een aantal 'good practices':  hoe kan de samenwerking tussen deze verschillende diensten het voor cliënten met een beperking en hun netwerk, mogelijk maken om zo gewoon mogelijk thuis te wonen?  

Hoe kan de gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor personen met een beperking breder toegankelijk gemaakt worden. 

Hoe wordt een krachtgericht persoonlijk ondersteuningsplan in de realiteit vorm gegeven?   

Wat zijn hierbij alle betrokkenen inhoudelijke en structurele knelpunten?  Wat kunnen we vanuit onze eigen organisaties en partnerschap hierrond samen verbeteren? 

Welke knelpunten dienen er op structureel en beleidsniveau weg gewerkt, zodat het inclusieve zorgbeleid t.a.v. de ruime groep van personen met een beperking in het kader van ‘Perspectief 2020’ beter kan scoren? 

Eindrapport project Gezinszorg - D.O.P. West-Vlaanderen

Downloaden